Benieuwd naar de ervaring van anderen?

Op ZorgkaartNederland ziet u hoe andere patiënten de zorg hebben ervaren. Zo kunt u zelf de beste keuze maken voor een zorgaanbieder die bij u past.

Naar ZorgkaartNederland

Toestemming (machtiging) aanvragen

Voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen moet u vooraf toestemming aanvragen bij VGZ. Pas als u toestemming hebt, krijgt u de kosten vergoed. Een andere naam voor toestemming is machtiging. Vraagt u vooraf geen toestemming, dan is het mogelijk dat u geen vergoeding krijgt.

Hoe vraagt u toestemming aan VGZ?

Print het toestemmingsformulier en vul deze samen met uw zorgaanbieder in. Stuur het ingevulde formulier met postzegel naar:

Zorgverzekeraar VGZ
T.a.v. Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 10 werkdagen een reactie van ons. Hierin staat of u toestemming krijgt en tot welk bedrag wij de zorg vergoeden. Hebben we eerst meer informatie nodig? Dan vermelden we dat in de brief. Meestal ontvangen u en uw zorgaanbieder een brief waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Neem zodra u toestemming hebt contact op met uw zorgaanbieder.

Toestemming voor een behandeling in het buitenland

Hebt u zorg nodig in het buitenland? Dan ontvangen wij graag van u het
aanvraagformulier specialistische zorg buitenland. Vul dit formulier volledig in en stuur dit naar:

Zorgverzekeraar VGZ
Afdeling Machtigingen Buitenland
Locker 049, Medisch Geheim
Postbus 25150
5600 RS EINDHOVEN

Vergeet u niet om alle bijlagen toe te voegen? Dank u wel.

Wanneer hebt u toestemming van VGZ nodig?

Toestemming is nodig voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen.

Toestemming voor een behandeling

Toestemming vragen is alléén nodig als dat bij uw vergoeding genoemd staat. Kijk bij het kopje: Wat moet u zelf regelen?

Gaat u voor deze behandeling naar een zorgaanbieder waar we geen contract mee hebben? Dan moet u zelf toestemming vragen aan VGZ. Gaat u naar een zorgaanbieder waar we wél een contract mee hebben? Dan vraagt uw arts of therapeut de toestemming voor u aan en hoeft u niets te doen. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Toestemming voor hulpmiddelen

Bekijk in het Reglement Hulpmiddelen of u toestemming moet vragen voor uw hulpmiddel.

Let op: soms moet u ook toestemming aanvragen als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij wel een contract hebben. Dit leest u in de kolom 'Toestemming gecontracteerde zorgaanbieder'.

Toestemming voor geneesmiddelen en dieetpreparaten

U hebt toestemming nodig voor de geneesmiddelen in deze lijst.

Gebruikt u dieetpreparaten? Dan kan uw behandelend arts of diëtist de Artsenverklaring Dieetpreparaat downloaden en invullen. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan kunt u de door uw behandelend arts of diëtist ingevulde Artsenverklaring Dieetpreparaat bij deze zorgaanbieder inleveren. De zorgaanbieder beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. U hoeft zelf vooraf geen toestemming aan VGZ te vragen.

Wilt u om privacyredenen de verklaring niet zelf bij uw zorgaanbieder inleveren? Dan kunt u het formulier ook rechtstreeks naar ons (laten) sturen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet u vooraf toestemming aanvragen door de Artsenverklaring Dieetpreparaat naar ons te (laten) sturen.

Toestemming voor op maat gemaakte medicijnen

Gebruikt u een op maat gemaakt medicijn (apotheekbereiding)? Kijk dan in het overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen of wij uw medicijn in 2016 vergoeden. Vergoeden wij uw medicijn niet meer? En vindt uw arts of apotheker dat dit medicijn voor u de enige oplossing is? Dan hebt u toestemming nodig. Uw arts of apotheker kan dit voor u aanvragen.

Toestemming voor zittend ziekenvervoer

U hebt vooraf toestemming van VGZ nodig voor de vergoeding van zittend ziekenvervoer. Hoe u toestemming aanvraagt hangt af van uw behandeling:

 • Zittend ziekenvervoer voor nierdialyses of oncologische behandelingen met chemo- of radiotherapie: telefonisch via 088 - 131 16 00 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) of via het formulier medische verklaring zittend ziekenvervoer hieronder.
 • Zittend ziekenvervoer voor overige behandelingen: vul samen met uw huisarts of medisch specialist het formulier medische verklaring zittend ziekenvervoer in en stuur het op naar:

   

  Zorgverzekeraar VGZ
  T.a.v. team machtigingen Vervoer
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  Is het formulier niet volledig ingevuld? Dan kunnen we het helaas niet in behandeling nemen.

Lees meer over de vergoeding voor zittend ziekenvervoer

Aanvraag afgewezen, wat nu?

U kunt altijd een verzoek om heroverweging aanvragen. Wij bekijken dan nogmaals uw aanvraag. Controleer van tevoren samen met uw zorgaanbieder of aanvullende informatie nodig is om uw aanvraag te kunnen heroverwegen. Houd er rekening mee dat aanvragen die in eerste instantie zijn afgekeurd niet vaak alsnog worden goedgekeurd.

Met hart voor zinnige zorg