Vragenlijst vooraf

We willen de medewerker via een persoonlijke e-mail naar alle medewerkers verleiden naar en landingspagina. Op deze landingspagina kunnen de medewerkers zich dan aanmelden om gedurende 4 weken een laagdrempelig hulp te ontvangen van “zelf doen”,

Op deze landingspagina kunnen de medewerkers zich dan aanmelden om gedurende 4 weken een laagdrempelig hulp te ontvangen voor de medewerker.

 

Hoe ga je nu om met financiële stress

Beantwoord onderstaande vragen

Data & gegevens

  • Korte uitleg over het gebruik van persoonsgegevens
  • Iets over het delen van uitkomsten richting de werkgever
  • En nog een laatste regel met toelichting