Eigen risico en eigen bijdrage

U had verwacht dat u alles vergoed zou krijgen, maar moet toch een deel van de zorgkosten zelf betalen. Hoe dit kan? Misschien had u nog verplicht of vrijwillig eigen risico openstaan. Of geldt er voor deze zorg een eigen bijdrage.

Wat is het verplicht eigen risico?

U hebt in 2015 een verplicht eigen risico van € 375. Dit betekent dat u de eerste € 375 zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering.

Wat is het vrijwillig eigen risico?

U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit komt bovenop uw verplicht eigen risico. Hoe hoger uw totale eigen risico, hoe minder premie u betaalt.

Wat is een eigen bijdrage?

Voor sommige zorgkosten geldt een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. Dit betekent dat u een deel van de kosten zelf betaalt. Dit staat los van het eigen risico. Soms betaalt u dus het eigen risico én een eigen bijdrage.

Voorbeeld eigen risico en eigen bijdrage

  • Sanne zit in een rolstoel en heeft recht op ziekenvervoer. Ze maakt hiervan gebruik in 2015. Dit kost € 597.
  • De eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer is in 2015 € 97. Deze kosten betaalt Sanne zelf. Er blijft dan nog een bedrag van € 500 over (€ 597 - € 97).
  • Sanne heeft geen vrijwillig eigen risico. Ze betaalt dan ook alleen het verplicht eigen risico van € 375. VGZ betaalt de rest, namelijk € 125 (€ 500 - € 375).
  • Sanne heeft haar volledige eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer 2015 betaald. Dat geldt ook voor haar verplicht eigen risico. Heeft ze in 2015 weer zittend ziekenvervoer nodig? Dan hoeft ze geen eigen bijdrage en eigen risico te betalen.

Voor goede zorg zorg je samen